06-24228015
info@coworks.eu

Coworkers

Coworker Shirley Leinenga

shirley-leinenga“Kleren maken de man.” Zoals bij zoveel spreekwoorden en gezegden, zit hierin een kern van waarheid. Je hebt Coworks gekozen om te werken aan je persoonlijkheid, je kwaliteiten. Bedenk je dat kleuren en een persoonlijke stijl je helpen om je persoonlijk te ondersteunen of deze juist op de kaart te zetten.

Ik stel me voor: ik ben Shirley Leinenga, kleuren en stijlanaliste. Ik werk samen met Coworks als het gaat om dit aspect van je persoonlijkheid en je persoonlijke ontwikkeling.
Heb je een kast vol kleding, maar nooit iets om aan te trekken? Ontdek je persoonlijke kleuren en stijl. Ik analyseer welke kleuren het best bij je passen, en ik geef je adviezen op het gebied van styling en make-up. Samen met Coworks maken we het plaatje compleet.

Meer weten: kijk op mijn site www.itfeelsgood.nl en ontdek de mogelijkheden.

Mijn studio is gevestigd aan de Vleeshouwersstraat 46 te Dordrecht.

Coworker Marius Broeders

marius-broedersCoworks doet bij zijn communicatietrainingen vaak een beroep op trainingsacteur Marius Broeders. “Bij zo’n training kruip ik in de huid van een klant, een chef, een collega. Ik speel de tegenrol. Via een rollenspel oefenen we praktijksituaties: een verkoopgesprek, een sollicitatiegesprek, het oplossen van een conflict. Het zijn feitelijkheden die worden geoefend en daarna geanalyseerd. Via een rollenspel krijg je inzicht in je gedrag. We kunnen ook nieuwe dingen uitproberen en kunnen rollen gebruiken voor je verdere ontwikkeling.

Mijn werk in dit soort trainingen vloeit voort uit het feit dat ik drama-docent ben. Drama-docenten vind je steeds vaker in het trainingswerk.”

Marius Broeders is overigens niet uitsluitend actief als trainingsacteur. Een groot deel van zijn tijd treedt hij op als circusartiest met het circus Caprioli. Dat gebeurt niet alleen in schouwburgen voor een algemeen publiek. “We worden vaak gevraagd om een bedrijfsfeest op te luisteren. Vanuit het circuswerk, organiseren we ook specifieke workshops, waarin we werken aan teambuilding en vertrouwen.”

Meer weten over mijn aanbod en werkwijze? Kijk op www.caprioli.nl of www.mariusbroeders.nl

Coworker Marianne van der Giessen

Je stem is een niet te verwaarlozen element van je persoon en is zeer bepalend voor de indruk die je maakt. Soms is het nodig om aan een stem te werken, deze te ontwikkelen zodat je persoonlijke presentatie aan kracht wint. Om die reden kunnen we elkaar tegenkomen in een ontwikkelingstraject van Coworks.

Ik ben Marianne van der Giessen, logopediste. Stemmen zijn mijn passie. Ik werk met mensen en hun stemmen. In mijn eigen praktijk in Rotterdam of bijvoorbeeld samen met Coworks. Logopedisten houden zich bezig met communiceren, met alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal. Wij begeleiden mensen die regelmatig presentaties houden. We werken in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en bij lerarenopleidingen. Bij alles wat we doen staat de stem centraal.

Meer weten: kijk op www.ieder1stem.nl voor alle wetenswaardigheden.

Coworker Inge Roemers

Begeleiding en beheersing van verzuim zijn belangrijke instrumenten in het personeelsbeleid van een onderneming. Coworks werkt samen met een bureau dat gespecialiseerd is in dit werk: Link@work. Dit bureau heeft een gedegen kennis en kunde op het gebied van verzuim-beheersing zoals voorzien in de Wet Verbetering Poortwachter.

“Wij adviseren onze opdrachtgevers op het gebied van verzuim-preventie, geven loopbaanadvies en organiseren trainingen. Dit alles met het doel om langdurig en frequent verzuim terug te dringen.

We begeleiden zieke medewerkers, zodat ze kunnen terugkeren naar hun werk (reïntegratie) of via outplacement kunnen overstappen naar een nieuwe baan, al naar gelang de vraag en de mogelijkheden. Persoonlijke begeleiding van de medewerker staat hierbij voorop. We helpen mensen om te gaan met stress en de factoren die dit veroorzaken.

Een kwalitatief goede dienstverlening staat bij ons voorop. Om die reden stemmen wij de verwachtingen van de opdrachtgever af met wat reëel en concreet mogelijk is. Zo kunnen afspraken niet alleen worden gemaakt, maar ook nagekomen.”

Link@work werkt door het hele land.

Meer weten over Inge Roemers en Link@work? Kijk op www.linkatwork.nl

Link@work is bereikbaar op: Colorado 20, 3315 WB Dordrecht.
Telefoon 06 19 56 23 28 e-mail: info@linkatwork.nl