06-24228015
info@coworks.eu

Leidinggeven

Niet iedereen is een geboren leider en we kunnen met elkaar van mening verschillen over voorbeelden van goed leiderschap. Maar een ding is zeker: een leider moet communiceren, inspireren en motiveren, anders is zijn of haar taak lastig te vervullen. Leiders die op situaties inspelen en innovatie omarmen hebben meer succes. En natuurlijk moet je als leider in staat zijn in heldere bewoordingen uit te leggen waar je met je organisatie naar toe wilt.

Jezelf onder de loep

In de training leidinggeven en coaching leggen we de leider in jou onder de loep. We kijken naar jouw kwaliteiten en naar punten die verbeterd kunnen worden of bijgeschaafd. We vragen de mensen waarmee je werkt anoniem over je te oordelen en we leggen de resultaten naast elkaar. We proberen ook een analyse te maken van het soort medewerker dat je omringt, want de kwaliteiten van je medewerkers zijn van invloed op je leiderschap.

You have to delegate some authority.

Nadat de sterkte-zwakteanalyse is gemaakt, gaan we via oefensituaties met je aan de slag. Aan het einde van de training beschik je over de juiste bagage om het leiderschap in te vullen of er in de toekomst mee aan de slag te gaan.

In deze training besteden we ook ruim aandacht aan het aspect “coaching”.

Wil je deze training volgen? Vraag dan direct een offerte aan.

aanvragenTalentontwikkeling

Gemotiveerde medewerkers zijn een must voor elke organisatie. Talentonwikkeling helpt hierbij.

Talentmanagement stelt bedrijven in staat hun belangrijkste bronnen op de beste manier aan te wenden op het moment dat dit het hardst nodig is.

Talentontwikkeling voor het management

Het is belangrijk om altijd, bij voor- en tegenwind te werken aan motivatie en ontwikkeling. Coworks maakt in de training het beste in management los. Wij geven de handvatten om via talentmanagement het beste uit een organisatie te halen door het potentieel van de medewerkers beter te herkennen en te gebruiken. En we besteden aandacht aan de valkuilen – ofwel de grootste fouten – die je kunt maken in moeilijke tijden.

Talentontwikkeling voor commerciele medewerkers

Coworks organiseert trainingen die gericht zijn op het verhogen van de verkoopkwaliteiten van commercieel medewerkers. Tijdens deze training staan we onder meer stil bij het blijvend onderhouden van relaties met klanten en het belang van een goede klantenservice.

aanvragenMotivatietraining

Coworks heeft ook trainingen die erop gericht zijn de motivatie van het personeel op peil te houden, of liever te verbeteren. Een bedrijf heeft altijd, en zeker in moeilijke tijden, behoefte aan gemotiveerde medewerkers. Medewerkers die er alles aan doen om de organisatie waarvoor zij werken winstgevend te houden. Medewerkers die door hun inzet een bijdrage leveren aan de overlevingskansen van een onderneming.

Winnaars doen het goed. Zij overleven door keuzes te maken, overbodige luxe te schrappen, maar basisbenodigdheden te houden.

Van wandelgang naar actie

De rode draad bij alle trainingen is ‘van wandelgang naar actie’. Wij willen proberen de deelnemers frank en vrij hun visie te laten geven op wat er op de werkplek gebeurt. Wat goed, maar ook wat fout gaat, wat beter kan, waar sprake is van verspilling, of waar ideeën over het hoofd worden gezien. Het doel is duidelijk: verbetering van de prestatie, verhogen van betrokkenheid en kostenbesparing.

Heb je vragen over talentontwikkeling of wil je samen met Coworks aan de slag om nog meer uit jezelf of je medewerkers te halen? Vraag dan direct informatie aan.

aanvragen